ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

น้อยคนจะรู้ว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ทุกวันนี้ ให้สิทธิประโยชน์ ‘ดวงตาปลอม’ ด้วย

นั่นหมายความว่า ผู้ที่ ‘สูญเสียดวงตา’ และใช้บัตรทอง สามารถเข้ารับบริการ ‘ใส่ตาปลอม’ ได้

สำหรับดวงตาปลอม แม้ไม่สามารถทดแทนเรื่องการมองเห็นได้ แต่ก็ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจและใกล้เคียงความปกติมากที่สุด 

อย่างไรก็ดี สิทธิประโยชน์บัตรทองทุกวันนี้ ยังครอบคลุมแค่ ‘ตาปลอมพิมพ์เดียวกัน’ ซึ่งไม่สอดรับกับโครงหน้าและเบ้าตาของคนทุกคน

นั่นทำให้ ผู้ที่สวมใส่เกิดผลกระทบกับร่างกาย เช่น ระคายเคือง อักเสบ ฯลฯ

ทว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์รุดหน้าเป็นอย่างมาก สามารถผลิต ‘ตาปลอมเฉพาะบุคคล’ ขึ้นมาได้แล้ว

เมื่อเทียบกับ ‘ตาปลอมสำเร็จรูป’ ที่อยู่ในสิทธิประโยชน์บัตรทองในขณะนี้ จะพบว่า ‘ตาปลอมเฉพาะบุคคล’ นอกจากจะใกล้เคียงกับดวงตาจริงมากกว่า ยังเป็นมิตรกับสุขภาพด้วย

เพราะตาปลอมเฉพาะบุคคลจะ ‘พอดี’ กับเบ้าตาและรอยแผลของแต่ละบุคคล เมื่อใส่เข้าไปจะไม่ทำลายรอยแผล ลดการเสี่ยงติดเชื้อ มีความปลอดภัย และมีระยะการใช้งานอยู่ได้นานหลายปี

นั่นเป็นเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมอีกหลายๆ โรงพยาบาล ผลักดันสิทธิประโยชน์ ‘ตาปลอมเฉพาะบุคคล’ ให้เข้าสู่ ‘สิทธิประโยชน์บัตรทอง’

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มแต่อย่างใด