ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความยืดหยุ่นของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบันผู้ที่เจ็บป่วยน้อย-ไม่ฉุกเฉิน แม้ตัวเองจะอยู่นอกพื้นที่สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ ก็ยังสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นได้

1

(1) ใกล้ปฐมภูมิที่ไหน เข้าไปได้เลย
- ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. รวม 69 แห่ง กระจายทุกเขต
- ต่างจังหวัด สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง รวมไปถึง หน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลประจำอำเภอ/จังหวัด เป็นต้น
- หน่วยบริการที่เข้าร่วมบัตรทอง เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ร้ายยาที่เข้าร่วมโครงการ

1

(2) มาถึงแล้วต้องทำไงต่อ
- ยื่นบัตรประชาชน หรือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนผู้ปกครอง
- แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการใช้สิทธิบัตรทอง ก่อนรับบริการ

2

(3) มีตัวอย่างมั้ย เจ็บป่วยแบบไหน ไปรับบริการได้ทุกที่
- ยาหมด
- ทำแผลต่อเนื่อง
- เจ็บ ไข้ ไอ ปวด

3

(4) ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิ
- รับบริการตามสิทธิบัตรทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
- ไม่ต้องเดินทางกลับไปที่หน่วยบริการประจำของตัวเอง
- ตัวอยู่อีกจังหวัด สิทธิอยู่อีกจังหวัด ก็เข้ารับบริการได้

4

2