ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คิกออฟงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 อย่างเป็นทางการ มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 405 แห่ง ‘รมช.สธ.’ พร้อมหนุน สรพ. รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ตลอดจนมอบประกาศนียบัตรแก่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ในปีนี้

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า การประชุมวิชาการ HA National Forum ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Wellbeing” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานพยาบาลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าชื่นชมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้รับบริการ และ 3. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ ให้บุคลากรสาธารณสุขได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้กับประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่มีความสุข

1

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีนี้ มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพที่ได้รับประกาศนียบัตรรวมทั้งสิ้น 405 แห่ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้ามีจำนวน 3 แห่ง ผ่านการต่ออายุการรับรองขั้นก้าวหน้าจำนวน 5 แห่ง สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองครั้งแรกจำนวน 26 แห่ง ผ่านการต่ออายุการรับรองจำนวน 339 แห่ง สถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองและผ่านการรับรองมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอจำนวน 22 เครือข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง และ ผ่านการต่ออายุการรับรองอีกจำนวน 9 แห่ง

ด้าน นายสาธิต กล่าวว่า หลังจากผ่านการต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่น ทั้งในระดับนานาชาติ ในภูมิภาค และในประเทศด้วยกันเอง ถือเป็นโอกาสของระบบสาธารณสุขไทย อย่างไรก็ดี โอกาสที่มาถึงจะมาพร้อมกับการแข่งขัน เพราะฉะนั้น คุณภาพที่มีอยู่ในสถานพยาบาลจะต้องเดินไปข้างหน้าและสามารถแข่งขันได้ ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน จะสามารถสร้างโอกาสสำหรับรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสสำหรับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดยมีปลายทางคือประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

2

“ขอแสดงความยินดีกับสถานพยาบาลที่ได้รับประกาศนียบัตร ทั้งกรณีที่ต่ออายุ และกรณีที่ได้รับมาตรฐาน HA และขอขอบคุณที่ตั้งใจที่จะประเมิน ไม่ได้มองภาพว่าการประเมินคือการทำงานหนักหรือจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่เป็นการประเมินเพื่อให้องค์กรได้รับการยอมรับมากขึ้น การที่สถานพยาบาลต่างๆ เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ จนมาถึงจุดที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ก็เพราะว่าท่านเชื่อมั่นในการรับรองคุณภาพ ขอบคุณที่พร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกัน เราจะมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อให้ สรพ. ได้เพิ่มศักยภาพ เพิ่มคุณภาพ ให้กับสถานพยาบาล เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศนี้ต่อไป”นายสาธิต กล่าว