ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. จัดสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของระบบบัตรทองประจำปี 2566 จากประชาชนผู้รับบริการ หน่วยบริการหรือสถานพยาบาล และภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สปสช. เพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงการรับรู้และความพึงพอใจไปปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ระยะเวลาสำรวจ 220 วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปสช.ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำทุกปีเพื่อประเมินการรับรู้ ประเมินความพึงพอใจ รับทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนำผลการสำรวจมาปรับปรุงการทำงานและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในอนาคต

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า รูปแบบการสำรวจความคิดเห็นในปีนี้จะมีทั้งการการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก การโทรศัพท์สอบถามผู้รับบริการ ตลอดจนการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาคีที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับ สปสช. ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนสมรรถภาพจังหวัด ตลอดจนภาคีอื่นๆ เช่น เครือข่ายองค์กรประชาชน เป็นต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการกำหนดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมกลุ่มตัวอย่างกว่า 20,000 ราย โดยมีระยะเวลาสำรวจ 220 วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับขอบเขตการสำรวจความคิดเห็น สปสช. จะสำรวจทั้งในระดับภาพรวมระดับประเทศทั้ง 13 เขต และการสำรวจในอีก 39 จังหวัด สำหรับประชาชนและผู้ให้บริการ ประเด็นที่สอบถามจะมี 7 หัวข้อคือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรับรู้สิทธิ การใช้บริการ และเหตุผลของการไม่ใช้บริการ ช่องทางในการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน และจะมีประเด็นเจาะลึกเชิงคุณภาพ 1 เรื่อง คือประเด็นการถูกเรียกเก็บค่าบริการ

“การสำรวจความคิดเห็นเหล่านี้ก็เพื่อรับฟัง feedback คำติชมและข้อเสนอแนะต่างๆแล้วนำกลับมาปรับปรุงการดำเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งประชาชน หน่วยบริการ และภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สปสช. ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นขอความกรุณาท่าน หากได้รับแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือได้รับโทรศัพท์โทรมาถาม โปรดช่วยกรุณาตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเนื่องจากขณะนี้มีมิจฉาชีพที่มักโทรศัพท์แอบอ้างว่าโทรจากหน่วยงานรัฐ ดังนั้นขอย้ำว่าการโทรศัพท์หรือส่งเอกสารไปรษณีย์ใดๆ จะเป็นเพียงสอบถามความคิดเห็นต่อระบบบัตรทองเท่านั้น ไม่มีการพูดคุยในลักษณะที่สอบถามข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต รหัสผ่าน รหัสบัตรเอทีเอ็ม ไม่มีการโน้มน้าวชักจูงหรือข่มขู่ให้โอนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากพบเจอการพูดคุยในลักษณะนี้ขอให้ทราบว่าไม่ใช่ทีมงาน สปสช. ตัวจริงแน่นอน” ทพ.อรรถพร กล่าว

2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw