ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘นวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่’ เป็นชื่อเรียกทางวิชาการ ซึ่งที่จริงแล้วก็คือการปรับเปลี่ยน “วิธีการให้บริการ” ในรูปแบบใหม่ที่เอื้อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น โดยมีด้วยกัน 11 รายการ

1

1

นวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่
1. ร้านยา ที่สามารถให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ เช่น บริการจ่ายยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย คัดกรองปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นต้น
2. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. บริการพบแพทย์ทางไกลเพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Telehealth Follow Up)
4. คลินิกกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูบำบัดอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาล
5. จุดเจาะเลือดและตรวจแล็บนอกหน่วยบริการ (Lab) เพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6. บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) หรือการยกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้าน โดยจะให้การรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) แต่ทำในที่พักอาศัยของผู้ป่วย นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการสำรองเตียงของโรงพยาบาลไว้รองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นได้ด้วย

2

4

นวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ (ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มอีก 5 รายการ)
1. บริการสายด่วน “เลิกบุหรี่ 1600” เพื่อให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ และบริการสายด่วน “สุขภาพจิต 1323” เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
2. บริการระบบการแพทย์ทางไกล ผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพในโทรศัพท์ สำหรับรักษา 42 กลุ่มโรค/อาการโดยแพทย์
3. บริการรับยาที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน สำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ
4. บริการตรวจแลบที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ใกล้บ้าน (Lab Anywhere) บริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจ ทั้งกรณีมารับบริการที่คลินิกและที่บ้าน พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมบริการ 24 รายการ ขณะนี้มีคลินิกเทคนิคการแพทย์สมัครเข้าร่วมแล้ว 17 แห่ง และประสงค์สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง
5. บริการแจกถุงยางอนามัย นอกจากไปรับที่หน่วยบริการที่เข้าร่วม เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาล รวมไปจนถึงร้านยาแล้ว ยังสามารถรับผ่านตู้กดถุงยางอนามัยอัตโนมัติ เพื่อการวางแผนครอบครัวและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเริ่มติดตั้งให้บริการที่ พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และกำลังเตรียมขยายไปสู่มหาวิทยาลัยและห้างสรรพสินค้า

5