ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบาย ‘มะเร็งรักษาทุกที่’ หรือ Cancer Anywhere เป็นนโยบายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าป่วยเป็นมะเร็ง สามารถเลือก (ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้) ว่าจะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดก็ได้ ที่มีศักยภาพและรอคิวไม่นาน

นโยบายนี้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 โดยผู้ป่วยสามารถเลือกหน่วยบริการข้ามเขต-ข้ามจังหวัดได้

ทั่วประเทศมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งด้วย 'รังสีรักษา' จำนวน 41 แห่ง ที่พร้อมให้บริการและรองรับนโยบาย Cancer Anywhere โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ตามภูมิภาค

1

ภาคเหนือ
- รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
- รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
- รพ.ลำปาง
- รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
- รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
- รพ.รังสีวิทยาพิษณุโลก

2

ภาคอีสาน
- รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
- รพ.ขอนแก่น
- รพ.ร้อยเอ็ด
- รพ.มะเร็งอุดรธานี
- รพ.สกลนคร
- รพ.มหาราชนครราชสีมา
- รพ.สุรินทร์
- รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

3

ภาคกลาง
- รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
- รพ.มะเร็งลพบุรี
- รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี
- รพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

2

ภาคตะวันตก
- รพ.ราชบุรี
- รพ.สมุทรสาคร

1

ภาคตะวันออก
- รพ.มะเร็งชลบุรี
- รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
- รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
- รพ.วิภารามอมตะนคร
- โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง

3

ภาคใต้
- รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
- รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
- รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่

2

กรุงเทพมหานคร
- รพ.ศิริราช
- รพ.จุฬาลงกรณ์
- รพ.รามาธิบดี
- รพ.ราชวิถี
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
- รพ.พระมงกุฏเกล้า
- รพ.วชิรพยาบาล
- รพ.จุฬาภรณ์
- รพ.ศูนย์มะเร็งกรุงเทพมหานคร
- รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒนโอสถ
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

3