ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จะดีแค่ไหน … ถ้าเราสามารถยก ‘บริการสุขภาพ’ ไปเสิร์ฟให้กับผู้ที่มีความต้องการได้ถึงหน้าบ้าน !!?

นี่ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงอีกแล้ว รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์รุดหน้าไปไกล และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ก็ได้ออกแบบกลไกเพื่อสนับสนุนการให้บริการเหล่านี้ไว้ทั้งหมดแล้ว

เพราะ ‘การแพทย์ทางไกล’ หรือ Telemedicine คือคำตอบของยุคสมัย โดยเฉพาะกับพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ห่างจากบ้านหลายสิบ-ร้อยกิโลเมตร

มากไปกว่าการสนับสนุนค่าจัดบริการแล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังมีความพยายาม ‘ยกบริการสุขภาพ’ ไปเสิร์ฟให้แก่ประชาชนห่างไกล หนึ่งในนั้นคือการจัดส่ง ‘น้ำยาล้างไต’ ผ่านทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยบัตรทองถึงบ้าน

นี่คือระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้