ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลังจากที่มีการปรับแก้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ในรอบ 40 ปี เรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยก็คือ ‘การลดโทษให้ผู้ที่ครอบครองยาเสพติด’ โดยกฎหมายจะกำหนดปริมาณการครอบครองยาเสพติดเอาไว้ เพื่อจำแนก ‘ผู้เสพ’ ออกจาก ‘ผู้ขาย’

ผู้ที่ครอบครองยาเสพติดไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ที่เป็น ‘ผู้เสพ’ นั้น กฎหมายถือว่าเป็น ‘ผู้ป่วย’ ที่สามารถเลือกเข้ารับการ ‘บำบัด’ ได้

เมื่อ ‘ผู้เสพ’ คือ ‘ผู้ป่วย’ ... ‘ผู้เสพ’ จึงไม่ใช่ ‘อาชญากร’ กฎหมายจึงเปิดช่องให้เข้ารับการรักษากับ ‘จิตแพทย์’ ได้

ทว่า เมื่อมองย้อนกลับมาที่กำลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ ‘จิตแพทย์’ กลับพบว่า ทั่วประเทศมีเพียง 822 คน แน่นอนว่า ย่อมไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อยู่ระหว่างการเร่งผลิตเพิ่มให้ได้อีก 400 คน ในระยะเวลา 5 ปี

นี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ท่ามกลางกระแสข่าวการแก้ไขกฎหมายใหม่ เพื่อกำหนดให้ผู้ครอบครองยาบ้าเกิน 2 เม็ด เป็น ‘ผู้ค้า’ !!?