ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สวทช.ชวนโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมงาน HA National Forum ปีนี้ เผยมี session เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ผู้ป่วยและประชาชน มาเสิร์ฟผู้ร่วมประชุมทุกวัน


นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 23 (23rd HA National Forum) ระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2566 ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้ธีม Synergy for Safety and Well-being การผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ โดยระบุว่า การประชุมครั้งนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจและควรให้ความสำคัญ เพราะตอนนี้ไม่ว่าใครจะอยู่ใน sector ไหนก็เดินคนเดียวไม่ได้ อย่างเช่นเรื่องสุขภาพ สวทช. เป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แต่ร่วมผนึกกำลังกับ สรพ. ในด้านการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณสุขหรือการมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19 และหลายๆอย่างเริ่มดีขึ้น และในระยะกลางถึงระยะยาว เราจะคำนึงถึงคือเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดี 

“งานนี้ สวทช. อยากเชิญชวนโรงพยาบาลและเครือข่ายเข้ามาร่วม เราจะมี session ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและท่านจะได้เห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำไปขนาดไหนในการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว” นางศันสนีย์ กล่าว

ด้าน นายเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า งาน HA National Forum ปีนี้ สวทช. และ สรพ. จะมีการผนึกกำลังในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมความปลอดภัยของบุคลากร ผู้ป่วย และประชาชน และจะมีหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมมาเสิร์ฟผู้ร่วมประชุมทุกวัน อาทิ งานวิจัยต่างๆ การนำข้อมูลกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลมาวิเคราะห์เพื่อให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ลดภาระงานของบุคลากร เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดและอยากเชิญชวนโรงพยาบาลที่ยังไม่ตัดสินใจให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกัน

ขณะที่ นพ.อภิศักดิ์ สุตานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า กล่าวว่า ประเทศเราผ่านการระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่มาตลอด ในช่วงฟื้นฟูจากนี้ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนงานสาธารณสุขให้พัฒนาต่อไป ซึ่งคำสำคัญของงานนี้คือคำว่าผนึกกำลังในหลายๆด้าน เช่น ด้านนวัตกรรม ก็มีการผนึกกำลังกับ สวทช. เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ออกมาใช้งานได้จริง ทำให้ผู้ป่วย บุคลากร และประชาชนปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ มาดูผลงานหรือมุมมองแนวคิดในแง่ของการผนึกกำลังในงาน HA National Forum ครั้งนี้

ด้าน พ.อ.หญิงมลฤดี โภคศิริ หัวหน้ากองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวว่า ปกติทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเข้าร่วมประชุม HA National Forum ทุกปี แม้แต่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม ด้วยความเชื่อว่าคุณภาพจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้น บุคลากรทำงานอย่างมีระบบ คนไข้ปลอดภัย ประชาชนก็ปลอดภัย ในส่วนของปีนี้ แนวคิดหลักของการประชุม คือ Synergy for Safety and Well-being ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ และอยากเชิญชวนให้โรงพยาบาลส่งบุคลากรเข้าร่วมเยอะๆ เพื่อจะได้ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ตลึกมาแล้ว จะได้ไม่ต้องเสียเวลา และจะทำให้โรงพยาบาลก้าวกระโดดในเรื่องการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุขขึ้น และคนไข้ปลอดภัยมากขึ้น

นางสุนันญา พรมตวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า งาน HA National Forum ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ห่างเหินจากการมารวมตัวกันในเรื่องคุณภาพมาระยะหนึ่ง ปีนี้เป็นโอกาสดีที่ สรพ. จะนำเครื่องมือคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ มาสร้างการเรียนรู้กับทุกโรงพยาบาล ในส่วนของโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ลงทะเบียนร่วมงานแล้ว และอยากเชิญชวนโรงพยาบาลอื่นๆ ที่รักในเรื่องคุณภาพ เข้ามาพบปะรวมตัวกันในงานนี้ด้วยกัน 

สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 นี้นอกจากจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยต่างๆ แล้ว ยังจะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงด้วย   สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23  ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being”  ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -17  มีนาคม 2566 สามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2566  (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th  และ www.forumhai.com