ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภา ทำ MOU ร่วมกับ บริษัท INET พัฒนาระบบยืนยันตัวตน ยกระดับฐานข้อมูล มีความเป็นปัจจุบัน-เพิ่มความแม่นยำ สร้างความมั่นใจให้ ปชช. ว่าได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ตัวจริง อนาคต เล็ง พัฒนาจับคู่ทันแพทย์จบใหม่-คลินิก สร้างการจ้างงาน


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2565 ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ในโครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนของทันตแพทย์ผ่านระบบ Platform TOC connect ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลาง ที่จะทำให้เกิด Digital transformation ในการพัฒนาการบริหารกิจการทันตแพทย์สภาให้ไปสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี ทพ.สมยศ นะลำเลียง เลขาธิการทันตแพทยสภา และ ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ MOU จะมีการดำเนินการร่วมกัน 5 ส่วน โดยจะพัฒนาไปตามลำดับ ประกอบด้วย 1. การร่วมกันพัฒนาระบบ Digital ID ของทันตแพทย์ศึกษาทันตแพทย์ การระบุ และการยืนยันตัวตน 2. การร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่าน Platform TDC connect โดยจะมีทั้งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับทันตแพทยสภา และแอปฯ สำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ เช่น การค้นหาคลินิกทำฟันในพื้นที่นั้นๆ

3. เพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลกลางของทันตแพทย์สภา ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม แม่นยำ เชื่อถือได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัย 4. พัฒนาไปสู่ระบบ Platform Job matching หรือ การจับคู่ระหว่างทันตแพทย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยทันตแพทย์ อื่นๆ กับคลินิกทันตกรรม สถานพยาบาลต่างๆ ในภาคเอกชนที่ต้องการรับเข้าทำงาน หรือค้นหาทันตแพทย์ และ 5. ยกระดับ Digital transformation ของทันตแพทยสภา เพื่อให้ระบบงานของทันตแพทยสภามีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด เพิ่มประสบการณ์ที่ดีของสมาชิกในการติดต่องานกับทันตแพทยสภา

2

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ไม่ว่าการจะพัฒนารูปแบบใดสิ่งที่สำคัญอย่างแรกสุดคือระบบฐานข้อมูล ทางทันตแพทยสภาพจึงต้องการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านการยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) ของทันตแพทย์ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพราะต้องยอมรับว่าฐานข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ค่อนข้างล้าหลัง กระจัดกระจาย และไม่เป็นระบบ

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้จำนวนทันตแพทย์ทั้งหมดที่มีการประกอบวิชาชีพมีอยู่ราว 1.8 หมื่นคน โดยตอนนี้เริ่มลงทะเบียนเข้ามาในฐานข้อมูลใหม่นี้ถึง 500-600 คนแล้ว โดยในช่วงเริ่มต้นของความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทันตแพทยสภากับทันตแพทย์ จากนั้นในอนาคตจะเป็นการขยับไปสู่การเชื่อมโยงกับประชาชน

ด้าน นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท INET กล่าวว่า บทบาทของ INET ในความร่วมมือครั้งนี้ คือการสนับสนุนด้านไอทีต่างๆ ทั้งการจัดเตรียมและสนับสนุน Cloud Computing, Security Services, Managed Services และ IT Tooling ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือนี้การจัดเตรียมจุดเชื่อมต่อ (Gateway) สำหรับการเชื่อมต่อจากระบบภายนอก

พร้อมกันนี้ ยังรวมถึงนอกจากการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้ว บริษัทจะร่วมพัฒนา ID ของ และ Platform การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมดิจิทัล การออกบัตรสมาชิกทันตแพทยสภา ตลอดจนพัฒนาโชลูชั่นอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของทันแพทยสภา ทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ในอนาคตอีกด้วย