ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร้านยา Boots กว่า 200 สาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ รับยาที่ร้านยาใกล้บ้านฟรี ซึ่งเป็นชุดสิทธิประโยชน์ล่าสุดจากสปสช. ที่ให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 

จุดเด่นของ Boots คือ สาขาที่มากมาย ใกล้ตาประชาชน อาจเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ช่วยให้ประชาชนสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้น 

ขณะเดียวกัน ไม่อาจปฏิเสธว่า จากผู้ใช้สิทธิบัตรทองกว่า 48 ล้านคน Boots ก็จะมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

นี่จึงเป็นโครงการ win-win ที่ประชาชนได้ประโยชน์

โครงการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ รับยาที่ร้านยาใกล้บ้านฟรี Boots จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่น่าสนใจ