เชิญรับชมสารคดีสั้น "หลักประกันสุขภาพไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

thumbnail

เชิญรับชมสารคดีสั้น “หลักประกันสุขภาพไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ติดตามความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการทำให้ “กลุ่มชาติพันธุ์มานิ รักษ์ป่าบอน” จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรเปราะบาง ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นตามสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท)