ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ สปสช. ชะลอโครงการสิทธิบัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการรับยาฟรีที่ร้านยา ออกไปก่อน


ชมรมเพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 เรียกร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชะลอโครงการสิทธิบัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการรับยาฟรีที่ร้านยา ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้ประชุมหารือเพื่อวางแนวปฏิบัติอย่างรอบด้าน

แถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ สปสช. ได้ให้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่มีอาการอยู่ใน 16 กลุ่มอาการ สามารถรับยาได้จากร้านขายยาโดยไม่ต้องมีการตรวจนั้น ชมรมฯ มีความห่วงใยอย่างยิ่งเพราะกระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยยังไม่ได้มีการปรึกษากับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเสี่ยง เพราะแต่ละอาการดังกล่าวเกิดจากโรคได้หลายชนิด ถ้าหากได้รับยาไปแล้วไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ก็อาจเกิดอันตรายได้

แถลงการณ์ ระบุอีกว่า ชมรมฯ เห็นควรต้องรอให้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน 4 ฝ่าย ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สปสช. แพทยสภา และสภาเภสัชกรรม เพื่อวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 5 ด้านก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ดังนี้

1.การรับรองร้านยาคุณภาพ
2.การพัฒนาคุณภาพเภสัชกร
3.การกำหนดอาการต้องห้าม
4.การติดตามอาการ
และ 5.การเบิกจ่ายที่รัดกุม ป้องกันการใช้ยาเกินความจำเป็น รวมถึงอัตราการจ่ายที่เหมาะสม

แถลงการณ์ ย้ำด้วยว่า ประชาชนควรได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพตนเอง และการรับยาที่ร้านขายยาเป็นการดูแลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งยังมีการข้อมูลที่จำเป็นในการวินิจฉัยรักษาอีกมาก จึงขอให้สปสช. ชะลอเรื่องนี้ไว้จนกว่าจะมีการประชุม 4 ฝ่าย ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง