ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง หรือ 30 บาท ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยใน 16 กลุ่มอาการ สามารถเข้าไปรับคำปรึกษาและ “รับยา” ได้ฟรี ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพียงยื่น “บัตรประชาชน” ใบเดียว โดยให้สังเกตสติกเกอร์ “ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย”