ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายไท เป็ง มัค ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นางสาวศราวรรณ รัตนเดช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ จำนวน 10,000 กล่อง ให้กับ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย นายสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภายใต้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณสุขของสมาคมฯ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของไบเออร์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ปี 2565