ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุขได้ส่งต่อเอกสารที่ระบุว่าเป็น “ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง เครื่องแบบและการแต่งกายของบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย” ซึ่งมีสาระสำคัญคือการกำหนดการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานบุคลากร ทรงผม และใบหน้าสุภาพสตรี และ ทรงผม และใบหน้าสุภาพบุรุษ

เอกสารที่มีการแชร์ต่อกันดังกล่าว มีเพียง 1 แผ่น โดยระบุว่า โรงพยาบาลหนองคายมีนโยบายดำเนินการจัดระเบียบองค์กร ด้านการแต่งกายของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ น่าเชื่อถือ เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงาม เป็นที่ไว้วางใจของผู้มารับบริการ

ประกาศฉบับดังกล่าว มีทั้งเสียงชื่นชมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกาลเทศะ และเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจำกัดสิทธิมากจนเกินพอดี

เพื่อให้เกิดความชัดเจน The coverage ได้ต่อสายสอบถามไปยัง นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และได้รับคำอธิบายว่า การออกประกาศเรื่องระเบียบเครื่องแบบและการแต่งกายของบุคลากรในโรงพยาบาลหนองคายนั้น เป็นเพียงการขอความร่วมมือจากบุคลากรเท่านั้น  ไม่ใช่การบังคับ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีการลงโทษแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวมีการประกาศใช้ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรทัดฐานการแต่งกายที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อบุคลากรทุกกลุ่มภารกิจในโรงพยาบาล เช่น กลุ่มทางด้านการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านชุมชน ฯลฯ รวมถึงเป็นการเน้นย้ำจากระเบียบราชการเรื่องการแต่งกายที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วในทุกโรงพยาบาล

นพ.ชวมัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับเสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการแต่งกายของบุคลากร ซึ่งเดิมทางโรงพยาบาลได้มีการอนุโลมให้บุคลากรสามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพได้ในบางวัน เพราะที่นอกเหนือจากกลุ่มวิชาชีพ อาจไม่ต้องแต่งเครื่องแบบตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ทุกวัน

อย่างไรก็ดี ภายหลังการออกประกาศฯ บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจและยอมรับระเบียบไปปรับใช้ ซึ่งบางส่วนอาจจะยังมีข้อสงสัย ตนในฐานะผู้บริหารได้ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

“บางครั้งการแต่งกายที่เหมาะควรต่อบริบทจะมีผลต่อความไว้ใจต่อบุคลากรของเรา ซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นในการออกประกาศฯ รวมถึงไม่มีข้อขัดแย้งกับบุคลากรหรือไปไกลถึงขนาดนั้น พอได้รับเสียงสะท้อนมาก็อยากปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าว

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าวมีด้วยกันทั้งสิ้น 5 หน้า และมีการแนบตัวอย่างการแต่งกายที่เหมาะสม ทั้งกลุ่มอำนวยการหรือสำนักงานสนับสนุนบริการ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร บุคลากรสังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อีก 12 หน้า

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรฐานเครื่องแบบปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการหรือกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการ

1.การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานบุคลากร
1.1 สวมเครื่องแบบตามตำแหน่งและประกาศที่จังหวัดกำหนด สะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลาปฏิบัติงาน
1.2 ห้ามสวมกระโปรงสั้นสูงกว่าเข่าเกิน 1 นิ้ว ไม่ผ่ากระโปรงลึก ไม่คับรัดรูป ให้สวมกางเกงทรงสแลค ความยาวระดับตาตุ่ม ไม่คับรัดรูป ห้ามสวมกางเกงยีนส์หรือผ้ายืด กระโปรงและกางเกงใช้โทนสีสุขภาพ ได้แก่ สีดำ สีกรมท่า สีน้ำเงินเข้ม สีกากี สีเทาเข้ม
1.3 ติดป้ายชื่อโดยหันป้ายชื่ออกให้ชัดเจนตามระเบียบของโรงพยาบาล ห้ามติดสติ๊กเกอร์ หรือวัสดุอื่นใดบนป้ายชื่อนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต

2. ทรงผม และใบหน้าสุภาพสตรี
2.1 จัดทรงและเก็บผมให้เรียบร้อย
2.2 ห้ามทำสีผมผิดธรรมชาติ ยกเว้น สีดำ สีน้ำตาลธรรมชาติ และสีขาวตามธรรมชาติ
2.3 ห้ามติดกิ๊บหรือที่คาดผมสีฉูดฉาด หรือลายการ์ตูนต่างๆ
2.4 แต่งหน้าแต่พองาม ไม่ฉูดฉาดผิดธรรมชาติ เช่น ทาปาก ทาตาด้วยสีจัดจ้าน ติดกากเพชร ขนตาปลอม เป็นต้น

3. ทรงผม และใบหน้าสุภาพบุรุษ
3.1 ผมรองทรง ความยาวของผมไม่เกินขอบบนของปกเสื้อ อาจใช้เจลหรือน้ำมันแต่งผม จัดทรงให้เรียบร้อย ไม่ตั้ง หรือขยี้ ฟู
3.2 ห้ามทำสีผมผิดธรรมชาติ ยกเว้น สีดำ สีน้ำตาลธรรมชาติ และสีขาวตามธรรมชาติ
3.3 โกนหนวด โกนเคราให้เรียบร้อย ยกเว้น ผู้ไว้ทุกข์หรือปฏิบัติกิจทางศาสนา

4. รองเท้า และถุงน่อง/ถุงเท้า สุภาพสตรี
4.1 สวมรองเท้าคัชชูหุ้มตลอดทั้งปลายเท้าและส้นเท้า สีดำ สีน้ำตาล หรือสีสุภาพ สะอาด พื้นสันรองเท้าควรเป็นพื้นยาง เพื่อลดเสียงดังรบกวนเวลาเดิน
4.2 ห้ามใส่รองเท้าแตะในสถานที่ทำงานและพื้นที่บริการ ยกเว้น ในพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนรองเท้า
4.3 หากจำเป็นต้องสวมถุงน่อง ให้ใส่ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
4.4 สุภาพสตรีที่สวมกางเกง หากสวมถุงเท้าให้สวมถุงเท้าสั้นสีดำ หรือสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย

5. รองเท้า และถุงน่อง/ถุงเท้า สุภาพบุรุษ
5.1 รองเท้าคัชชูหนัง สีดำ สีน้ำตาล หรือรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ขนาดกระชับพอดี สะอาดเรียบร้อย
5.2 ถุงเท้าสีดำ สีน้ำตาลเข้ม สีกรมท่า หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย

6. การแต่งกายตามวัน ดังนี้
วันจันทร์ : แต่งกายตามตำแหน่งหรือวิชาชีพ เช่น ข้าราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานราชการ กรณีตำแหน่งอื่นๆ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีเหลือง

วันอังคาร : แต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองลายประจำจังหวัด

วันพุธ : แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเขียว หรือชุดสุภาพ

วันพฤหัสบดี : แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีส้ม หรือชุดสุภาพเสื้อสีน้ำเงิน (Nongkhai Hospital Together we care)

วันศุกร์ : แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดผ้าพื้นเมืองลายพระราชทาน (ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา)

 

ทั้งนี้ อ่านเพิ่มเติมที่ได้ที่นี่