ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครื่องบิน นับเป็นยานพาหนะที่ถูกนำมาใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่การขนส่ง เดินทาง การทหาร หรือการสำรวจทางวิทยาศาสตร์

แต่เชื่อหรือไม่ว่า นับตั้งแต่ปี1982 มีเครื่องบินที่ชื่อ “Flying Eye Hospital” ทำการบินไปรอบโลกเพื่อเป็น “ศูนย์การฝึกและศูนย์การรักษาด้านทัศนามาตร” เคลื่อนที่อยู่ด้วย และทำการบินไปทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือ “ดวงตา” ของผู้คนทั่วโลก

นี่คือเครื่องบินที่เป้าหมายคือการทำให้ดวงตาทุกดวง “มองเห็น” และช่วยให้ผู้คนทั่วโลกพ้นจากความมืดบอด 1 ขอเพียงแค่มันสามารถลงจอดได้ก็พอ

โรงพยาบาลลอยฟ้า ห้องเรียนลอยไปหาถึงที่

Flying Eye Hospital นับว่าเป็นเครื่องบินหนึ่งเดียวในโลกที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนและการรักษาเกี่ยวกับดวงตา โดยเครื่องบินนี้เป็นของหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรชื่อว่า “Orbis” ที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาวะของดวงตา อันมีเป้าหมายคือต่อสู้กับความมืดบอดและการ “มองไม่เห็น”

1

Orbis เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1972 โดยมีเป้าหมายในการช่วยโลกทั้งใบด้านสุขภาวะของดวงตา และเมื่อถึงปี 1982 ด้วยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน Flying Eye Hospital ก็เกิดขึ้น และทำการภารกิจทั้งนำองค์ความรู้ไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์และทำการรักษาแก่ผู้คนด้อยโอกาสครั้งแรกที่ปานามา นับจากนั้นเป็นต้นมา Orbis ก็ทะยานขึ้นสู้ฟากฟ้าและช่วยเหลือผู้คนมาแล้วทั่วโลก

ศูนย์การเรียนรู้และรักษาลอยฟ้าของ Orbis ติดตั้งอุปกรณ์ระดับแถวหน้าของโลกเพื่อสนับสนุนภารกิจทั้งการรักษาดวงตาต่าง ๆ และภารกิจที่จะเข้าไปมอบองค์ความรู้ อบรม และพัฒนา แด่บุคลากรของพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Orbis เอง และบรรดาบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครต่าง ๆ

ดังนั้นแล้ว บนเครื่องบินจึงมีทั้ง “โรงพยาบาล” และ “โรงเรียน” อยู่ในลำเดียวกัน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และการเรียนบนเครื่องนับได้ว่าทันสมัยที่สุดเท่าที่โลกจะมีและเอาไปไว้บนเครื่องบินได้ บนเครื่องสามารถดำเนินการผ่าตัดไปด้วย และถ่ายทอดผ่านระบบภาพและเสียงไปสู่ห้องเรียนบนเครื่องบินเพื่อเรียนรู้ได้พร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังติดตั้งระบบการเรียนแบบเสมือนจริง ทั้งเครื่อง Simulation และอุปกรณ์แบบ Virtual Reality (VR) เพื่อฝึกทักษะด้านทัศนมาตรได้สมจริงที่สุด

2

1

ไม่ว่าพื้นที่ใดต้องการเรื่องอะไรเกี่ยวกับดวงตา Flying Eye Hospital ก็พร้อมสนับสนุนได้ทั้งหมด จะรักษาหรือพัฒนาทักษะ บุคลากรของ Orbis สามารถตอบสนองได้ทั้งสิ้น

กว่า 95 ประเทศทั่วโลกที่ Flying Eye Hospital ไปถึง นอกจากสุขภาวะของตาและการพัฒนาองค์ความรู้ของที่แห่งนั้นดีขึ้นโดยบุคลากรระดับโลกแล้วนั้น เจ้าโรงพยาบาลและโรงเรียนบินลำนี้ยังทำให้ผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะรัฐบาลและนักนโยบายต่าง ๆ ตระหนักได้ถึงความจำเป็นต่อการส่งเสริมสุขภาวะของดวงตาและตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในเชิงนโยบาย

ห้องเรียนลอยฟ้านี้ ซึ่งนับว่าเป็นรุ่นที่ 3 เกิดจากการดัดแปลงเครื่องบิน MD-10 อันได้รับบริจาคโดยบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่อย่าง “FedEx” และพันธมิตรอีกจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครื่องบิน

เครื่องบินนี้มีพลัง

หลายประเทศทั่วโลกต้องการ Flying Eye Hospital อย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เครื่องบินลำเดียว แต่ก็เพียบพร้อมและอาจจะทำได้ “มากกว่า” สถานปฏิบัติการทางการแพทย์ของหลายประเทศในด้าน “ดวงตา”

ดังนั้นแล้ว เมื่อเครื่องบินของ Orbis ไปลงจอดที่ไหน มันก็จะทำหน้าที่ในการช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการรักษาสุขภาวะของดวงตาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของดินแดนเหล่านั้น ทั้งแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีพื้นที่อีกมากบนโลกใบนี้ ที่บรรดาบุคลากรยังขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงตา พวกเขาเหล่านั้นต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

3

2

นอกจากนี้ เนื่องด้วยมัน “บินได้” Flying Eye Hospital จึงยังเป็นความหวังของทั้งผู้คนและรัฐบาลในดินแดนด้อยโอกาสและห่างไกล สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก ถ้ามันลงจอดได้ สามารถให้การสนับสนุนด้านการรักษาแก่ดินเดนที่ความเจริญยังไปไม่ถึงได้ และยังสามารถเข้าไปสนับสนุนการยกระดับนโยบายสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ที่มันบินไปถึงได้อีกด้วย รัฐบาลและนักนโยบายสามารถที่จะเลิกคิดถึงความ “ไม่พร้อม” และสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจาก Orbis ได้ เพื่อยกระดับการรักษาและดูแลดวงตาของผู้คน

แสงสว่างของดวงตาทุกดวง

นับจากปีแรกที่เกิดโครงการ Flying Eye Hospital จนมาถึงปัจจุบัน เครื่องบินของ Orbis ได้เดินทางไปทั่วโลกและช่วยเหลือผู้คนมากมาย แม้กระทั่งการเกิดขึ้นของโควิด-19ที่ระบาดไปทั่วโลก แต่ภารกิจของ Orbis ก็ไม่ได้ถูกยับยั้งลงไปด้วย

ตลอดช่วงการระบาดหนัก ปี 2020 ถึงปี 2021 Flying Eye Hospital ก็ยังคงไปบินทำการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาวะของดวงตาให้กับผู้คนเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งการเริ่มใช้การเรียนรู้ทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาด หรือการใช้โทรเวชการ (Telemedicine) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหากับสุขภาพของดวงตา

Flying Eye Hospital คือเครื่องบินแห่งความหวังของดวงตาทั่วโลก และยังเป็นเครื่องบินที่บอกให้ทุกคนได้รู้ว่า ขีดจำกัดอาจจะไม่ใช้เส้นขอบฟ้าอีกต่อ ขอแค่มันสามารถบินไปถึงได้

4

ภาพ : orbis