ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ครอบคลุมการดูแลประชาชนราว 48 ล้านคนทั่วประเทศ

ด้วยจำนวนคนที่มากอาจทำให้การเข้าถึงสิทธิ์ หรือการรับบริการมีปัญหาได้ รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย อาจทำให้ทั้งบุคลากรการแพทย์และประชาชนไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบถึงสิทธิ์อันพึงได้รับทั้งหมด จนส่งผลให้เกิดปัญหาในการรับสิทธิ์ตามมา

นี่คือหน้าที่ของ “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ” ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจเรื่องสิทธิ์ต่างๆ คอยรับการร้องเรียน ให้คำแนะนำ ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือการดำเนินการของศูนย์ฯ ณ โรงพยาบาลสิเกา จ.ตรัง อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการร่วมมือกันของโรงพยาบาล รพ.สต.ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยทำงานกันรุก เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถลงไปยังพื้นที่และแก้ไขได้ทันที