ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพบรรยากาศผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางบัวทอง (กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง) ในการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาในเด็กนักเรียน ตาม “โครงการคัดกรองสายตาเด็กอนุบาลถึง ป.6 และเยาวชนในพื้นที่” จำนวน 850 ราย 

ปัญหาเด็กสายตาผิดปกติ เป็นประเด็นสุขภาพที่สำคัญ เพราะถ้าเด็กมีสายตาผิดปกติจะกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมอง หากตรวจคัดกรองและรักษาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะถ้าพ้นช่วงอายุนี้ไปแล้ว เด็กก็จะเกิดภาวะสายตาขี้เกียจและไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัด “โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนในระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 เพื่อค้นหาความผิดปกติทางสายตา” ทำการรักษาหรือตัดแว่นสายตาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

สำหรับ สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการที่ตรวจวินิจฉัย ทั้งการวัดค่าสายตาและสั่งตัดแว่นตา ตามรายการบริการ (Fee Schedule) โดยเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นมา พร้อมสนับสนุน กปท. ทั่วประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นหนึ่งในตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ พร้อมจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการตรวจคัดกรองสายตาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง 850 คน โดยได้เริ่มตรวจคัดกรองสายตาให้กับเด็กๆ มาตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พบเด็กที่มีปัญหาสายตาหรือแม้แต่โรคทางตาอื่นๆ จำนวน 829 คน และนำเข้าสู่การรักษาและตัดแว่นตา นำมาสู่การมอบแว่นตาให้กับเด็กๆ ในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งแว่นตาให้กับเด็กที่บ้าน โดยโครงการนี้จะดำเนินการไปจนถึงเดือน ก.ย. นี้