ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพบรรยากาศผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เยี่ยมชมการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี โดยร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัยรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบ้านผือ จึงเตรียมเปิดบริการดูแลผู้ป่วยลองโควิดอย่างเป็นทางการ ในปีงบประมาณ 2566 นี้ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนมากและผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีอาการลองโควิด เช่น ไอเรื้อรัง เหนื่อยหอบอีกด้วย

สำหรับจุดเริ่มต้นในการนำศาสตร์แพทย์แผนไทยมารักษาผู้ป่วยลองโควิด เนื่องจากก่อนหน้านี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสัญจรเกี่ยวลองโควิดในจังหวัดต่างๆ และได้มีการนำยาสมุนไพรกระจายให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งโรงพยาบาลบ้านผือก็ได้รับจัดสรรยามาจำนวนหนึ่ง จึงได้ประชาสัมพันธ์กับบุคลากรภายในโรงพยาบาลว่าหากมีประวัติป่วยโควิด-19 และยังมีอาการหลงเหลือ เช่น ไอเรื้อรัง เหนื่อยหอบ อ่อนเพลียสามารถติดต่อรับคำปรึกษาและรับยาสมุนไพรจากคลินิกแพทย์แผนไทยได้

อย่างไรก็ดี มีบุคลากรที่มีอาการลองโควิดมารับการรักษาและได้ผลดี ยกตัวอย่างเช่น ทันตแพทย์ท่านหนึ่งมีอาการไอเรื้อรัง เมื่อรับยาประมาณ 3 วันอาการดังกล่าวก็หายไป หรือเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดและยังติดโควิด-19 อีก เมื่อหายจากโควิด-19 แล้วก็มีอาการไอเรื้อรังเช่นกัน แต่เมื่อรับยาไปได้ประมาณ 3 วันก็ไม่กลับมาไออีก

ทั้งนี้ การรักษาจะดูตามธาตุเจ้าเรือน ตามหลักการแพทย์แผนไทยร่างกายคนเราจะประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟ ธาตุของร่ายกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน การรักษาจะเน้นที่การปรับสมดุลร่างกาย ดูว่าอะไรย้อนกำเริบพิการ ถ้าอาการไข้ยังไม่หาย เราก็จะให้ยาประสะจันทร์แดง ยาจันทลีลาเพื่อช่วยลดไข้ แต่ถ้ามีอาการไอก็จะจ่ายยาตรีผลา ยาแก้ไอนำมะขามป้อม เป็นต้น