ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อเยี่ยมชมโครงการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนเพื่อค้นหาความผิดปกติทางสายตา ซึ่งจากความร่วมมือของโรงพยาบาลสกลนครและภาคีเครือข่ายต่างๆ วางแผนการคัดกรองสายเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6 ทั้งจังหวัด และสามารถคัดกรองได้ประมาณ 80% ของกลุ่มเป้าหมาย หรือประมาณ 65,000 คน จากจำนวนทั้งจังหวัด 81,344 คน โดยมีนักเรียนที่สายตาผิดปกติและได้รับการตัดแว่นฟรีจำนวน 205 คน

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นจะเริ่มตั้งแต่จักษุแพทย์เข้าไปอบรมคุณครูว่าการวัดสายตาเด็กต้องทำอย่างไร โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งการให้ความรู้ผ่านยูทูบ และวิดีโอของกรมอนามัย รวมไปถึงเปิดช่องทางการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านโทรศัพท์หรือ Telemedicine ขณะเดียวกันกรณีที่คุณครูมีข้อสงสัยหรือยังวัดสายตาไม่เป็นก็สามารถปรึกษาจักษุแพทย์เข้ามาได้ รวมถึงมีการแบ่งโหนด (Node) ออกเป็น 5 โหนดกระจายตามอำเภอต่างๆ และนัดหมายวันให้เด็กนักเรียนเข้ามารับบริการในคราวละมากๆ เพื่อให้สามารถได้วัดแว่นตาในคราวเดียว

นอกจากนี้ เมื่อเด็กได้รับการคัดกรองและส่งตัวมาหน่วยบริการแล้ว ยังมีความร่วมมือร่วมใจของทีมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและจักษุแพทย์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในการวัดแว่นสายตา รวมทั้งตรวจความผิดปกติทางสายตาอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้แว่นตาอีกด้วย