ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "อสม.-บุตร อสม." หลักสูตร "ผู้ช่วยพยาบาล" ผ่านสถาบันพระบรมราชชนก 30 แห่งทั่วประเทศ หวังยกระดับการดูแลสุขภาพคนในชุมชน สนับสนุนทีมสุขภาพของ รพ.


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565

สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีเป้าหมายพัฒนา อสม. ให้มีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทำงานช่วยเหลือทีมสุขภาพ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการขาดแคลนบุคลากร ช่วยสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิในภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1

นายอนุทิน กล่าวว่า อสม.เป็นหมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอของ สธ. ช่วยดูแลคนในชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” โดยดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ

"ขอให้ อสม. ในฐานะนักศึกษาใหม่ มุ่งมั่น ตั้งใจใฝ่หาความรู้ และฝึกปฏิบัติ พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะการดูแล มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน" นายอนุทิน กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ. ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้ง อสม. และบุตร อสม. ให้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่เหมาะสม เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน และสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร

2

ขณะเดียวกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2565 ได้เปิดการเรียนการสอนรวม 2 รุ่น จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาที่มีงานประจำสามารถเข้าศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

"ขณะนี้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโครงการนี้ในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดครบทั้ง 30 แห่งแล้ว" นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

ด้าน ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า สธ.มีเป้าหมายให้ อสม. และบุตร อสม. รวม 3,000 คน ได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 30 แห่ง ซึ่งตั้งแต่เดือน ก.ค. 2565 เปิดการเรียนการสอนแล้ว 21 แห่ง และเปิดครบ 30 แห่งในเดือน ก.ย. 2565 นี้

นพ.วิชัย กล่าวว่า จึงได้จัดพิธีเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไซต์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และเชื่อมต่อสัญญาณไปสู่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเดียวกันนี้ในวิทยาลัยพยาบาลอีก 29 แห่งทั่วประเทศ

3