ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์ทั่วประเทศ 1,363 คน ลงนาม ออกแถลงการณ์เรียกร้องหยุดกัญชาเสรี เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุม ทำให้เกิดการใช้เชิงสันทนาการ ส่งผลเสียต่อเด็ก-เยาวชน


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2565 ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์เรียกร้องให้ปิดกัญชาเสรีในสภาวะสูญญากาศ ผ่านเฟซบุ๊ก Smith Fa Srisont โดยระบุว่า แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นความต้องการจากแพทย์จำนวน 1,363 คน ทั่วประเทศ พร้อมทั้งแนบเอกสารรายชื่อ รวมถึงเชิญชวนแพทย์ที่สนใจร่วมลงรายชื่อเพิ่ม

สาระสำคัญของแถลงการณ์ ระบุว่า เนื่องจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ทว่าปัจจุบันยังไม่มีนโยบาย และแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างครอบคลุมและปลอดภัย ส่งผลให้ที่ผ่านมามีการการใช้กัญชาเชิงนันทนาการอย่างแพร่หลายในชุมชน

อีกทั้งทำให้เด็กและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้ ซึ่งผิดจากเหตุผลของการออกนโยบายที่กล่าวว่าต้องการให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น อีกทั้ง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนจำนวนมากที่เผยถึงผลกระทบของการใช้กัญชาที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

โพสต์เฟซบุ๊ก : แถลงการณ์จากแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน 1363 คน... - Smith Fa Srisont | Facebook
รายชื่อแพทย์ : รายชื่อ-cannabis-180965.pdf - Google ไดรฟ์