ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก.พ. ระบุกลางวงประชุม กมธ.สาธารณสุข คาดพิจารณาตำแหน่งใหม่นักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะ ภายในเดือน ธ.ค. นี้ ส่วนบรรจุอัตราข้าราชการใหม่ 63 สายงาน กำลังทำข้อมูลใหม่หลัง ครม. ตีหลับ ขณะที่ จพ.ปรับสู่แท่งนักวิชาการ อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม ด้าน กรรมาธิการฯ พร้อมจี้ความคืบหน้า ก.พ. ทุกเดือน


นายริซกี สาร๊ะ รองเลขาธิการและโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดเผยกับ “The Coverage” ถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข (กมธ.สาธารณสุข) สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565 ตอนหนึ่งว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใน 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1. ความคืบหน้าการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 2. การรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ 3. การเปลี่ยนสายงานข้าราชการที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

สำหรับการกำหนดตำแหน่งใหม่นั้น ที่ประชุมได้มีการพูดถึงเรื่องกรอบเวลาในการดำเนินการ ซึ่งทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก็ได้ระบุคร่าวๆ ว่า จะมีการพิจารณาเรื่องการกำหนดตำแหน่งใหม่นักสาธารณสุขในเดือน ธ.ค. 2565 นี้

อย่างไรก็ดี สำหรับเรื่องการบรรจุอัตราข้าราชการใหม่ 63 สายงาน ทาง ก.พ.ก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่าได้มีการนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565 แต่มีการตีกลับเพื่อทบทวน ซึ่ง สธ.ก็ได้ยืนยันตัวเลขตามที่ได้ส่งไปอีกครั้ง และขณะนี้ก็กำลังทำข้อมูลประกอบเพิ่มเติมร่วมกับ ก.พ. เพื่อที่จะส่งเข้า ครม. อีกครั้ง

สอดคล้องกับ กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 647 คนที่ตกหล่นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งก็เห็นว่ามีการทำหลักเกณฑ์เสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ไปแล้ว แต่โดนตีกลับเช่นกัน ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำหลักเกณฑ์ใหม่และจะเสนอต่อ คปร. อีกครั้ง

1

ในส่วนของข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขเทียบเท่านักวิชาการที่มีวุฒิเพิ่มและยังไม่ได้ปรับตำแหน่งเข้าสู่แท่งวิชาการจะมีการพยายามหาแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อออกหลักเกณฑ์ต่อไป

นายริซกี กล่าวอีกว่า หลังจาก กมธ.สาธารณสุข ได้รับฟังข้อมูลในสามประเด็นข้างต้น ที่ประชุมได้มีมติ 2 มติ ได้แก่ 1. กมธ.สาธารณสุข จะมีการติดตามประเด็นทั้ง 3 ประเด็นไปที่ ก.พ. ทุกเดือนว่ามีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด เนื่องจากในขณะนี้ทุกเรื่องนั้นอยู่ที่ ก.พ.แล้ว 2. ให้ ก.พ. สื่อสารให้ชัดเจนว่าในแต่ละประเด็นนั้นดำเนินไปถึงขั้นตอนใด และกำลังจะดำเนินการเรื่องอะไรเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ทั้งนี้ ในส่วนของเครือข่าย ชมรม ทั้งกลุ่มบรรจุ หรือเจ้าพนักงานฯ จะติดตามในเดือน ก.ย. 2565 รอดูผลในเดือน ต.ค. 2565 และจะมีการขับเคลื่อนหากในเดือน พ.ย. 2565 นี้ยังไม่มีความคืบหน้า ก็จะมีการรวมตัวเพื่อติดตามทั้ง 3 เรื่องอีกครั้งในเดือน ธ.ค. นี้

“ส่วนตัวยังรู้ว่ายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนคือเรื่องของการกำหนดตำแหน่งฯ ว่าในเดือน ธ.ค. นี้จะเริ่มพิจารณาหรือพิจารณาแล้วเสร็จ ส่วนเรื่องของการบรรจุเรื่องความชัดเจนว่าจะนำเข้า ครม. เดือนไหน ซึ่งช่วงขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็จะมีบุคลากรบางส่วนที่ถ่ายโอนฯ บางคนก็จะเสียสิทธิ ส่วนประเด็น จพ. ที่จะปรับเป็นสายวิชาการ ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับข้อที่ผ่านมานั่นก็คือมีบางส่วนที่จะถ่ายโอนไปท้องถิ่น หากพิจารณาล่าช้าก็จะเสียสิทธิ” นายริซกี ระบุ