ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.อนุมัติค่าเสี่ยงภัยโควิดให้ อสม.-อสส. คนละ 500 บาท นานสองเดือน


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินจำนวน 1,050.3060 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (รวม 2 เดือน) ภายใต้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในชุมชน (โครงการค่าตอบแทน อสม.)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขอบคุณ ครม. ที่ให้การสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อสม. และ อสส. โดยต่อเนื่อง การอนุมัติครั้งนี้จะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยที่ต่อเนื่องจากงวดเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ที่ ครม.อนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน 3,150 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้ อสม. และอสส. คนละ 500 บาทต่อคนต่อเดือนรวมเวลา 6 เดือน

“ตลอดระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อสม.และ อสส. ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าดูแลประชาชนระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างเข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การควบคุมโรคในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบบสาธารณสุขไทยได้รับการชื่นชมว่า บริหารจัดการสถานการณ์โควิดได้ดีอันดับต้นๆ ของโลก" นายอนุทิน กล่าว