ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วัยทำงานที่อายุ 25-59 ปี รู้ไหมว่าไม่ว่าสิทธิการรักษาพยาบาลเดิมของคุณจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรืออะไรก็แล้วแต่ คุณสามารถรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีบริการให้ถึง 12 สิทธิประโยชน์

สำหรับรายละเอียดบริการมีดังนี้

1. ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจวัดความดันโลหิต
2. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ
3. คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
5. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)
6. เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
7. การคุมกำเนิด การให้ความให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
8. การป้องกันและแก้ไขตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
9. การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน
10. ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน และเอชไอวี
11. คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุราและสารเสพติด
12. บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ (บริการสายด่วนเลิกบุหรี่จะเริ่มภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการในระบบบัตรทองแล้ว)