ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

3

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ลูกน้อยหรืออยู่ระหว่างช่วงหลังคลอด ที่ต้องการบำรุงครรภ์ไปจนถึงตรวจคัดกรองโรค รู้ไหมว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ซึ่งครอบคลุมบริการดังกล่าว โดยสามารถรับได้ฟรี ครอบคลุมคนทุกสิทธิการรักษา โดยมีทั้งหมด 8 สิทธิประโยชน์ด้วยกัน

สำหรับรายละเอียดบริการมีดังนี้เลย

  1. ทดสอบการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ประเมินความเสี่ยงและตรวจครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์
  2. ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ตรวจซิฟิลิส เอชไอวี และตับอักเสบบี
  3. ธาลัสซีเมียและดาวน์ ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  4. ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน
  5. ประเมินสุขภาพจิต ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด ส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ
  6. การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
  7. ตรวจช่องปากและฟัน ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ำลาย
  8. การคัดกรองธาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์