ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. - รพ.เมตตาประชารักษ์ รุกจัดบริการตรวจคัดกรองสายตาดูแล “เด็กกลุ่มเปราะบาง บ้านราชาวดี” ภายใต้สิทธิประโยชน์ “บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ” กองทุนบัตรทอง เตรียมขยายให้บริการคัดกรองสายตาเด็กยังสถานสงเคราะห์อื่นต่อไป 


เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนบุรี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในส่วนของการดูแลกลุ่มเด็กเปราะบางให้เข้าถึงบริการ 

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า การลงพื้นที่วันนี้เป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ “บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ” ทั้งในส่วนบริการตรวจคัดกรองและตัดแว่นสายตาให้กับเด็กอายุ 3-12 ปี ที่มีปัญหาสายตา ซึ่งเด็กที่บ้านราชาวดีฯ นี้เป็นกลุ่มเปราะบางและมีความพิการร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงการดูแลจึงมอบฝ่ายขับเคลื่อนภาคี เครือข่าย ร่วมกับ สปสช. เขต 4 สระบุรี ประสานกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการจัดบริการเชิงรุกคัดกรองสายตาให้กับเด็กๆ ที่นี่ และวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายบริการดูแลไปยังสถานสงเคราะห์อีก 3-4 แห่ง ในพื้นที่ปากเกร็ด รวมไปถึงสถานสงเคราะห์อื่นๆ ภายใต้สังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ 

1

สำหรับสิทธิประโยชน์บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกตินี้ นอกจากการเบิกจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาภายใต้กองทุนบัตรทองแล้ว ในระบบยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. และองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการสิทธิประโยชน์นี้อีกด้วย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ครูในการคัดกรองสายตาเด็กเบื้องต้น ค่าเดินทางเพื่อนำเด็กไปรับบริการที่หน่วยบริการ และการจัดบริการตรวจคัดกรองสายตาเชิงรุก เป็นต้น 

“ในวันนี้ทีมจักษุแพทย์ รพ.เมตตาประชารักษ์ ร่วมกับ รพ.ในพื้นที่ คือ รพ.ชลประทาน ได้ร่วม ได้คัดกรองสายตาให้กับเด็กบ้านราชาวดีฯ 540 คน ในจำนวนนี้พบเด็กที่มีปัญหาสายตา 41 คน ซึ่งจะได้รับการตัดแว่นตาเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาให้มีการมองที่ดีต่อไป นอกจากนี้ สปสช.ได้ประชุมร่วมกับทีมจักษุแพทย์ และผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ หารือเพื่อขยายการตรวจคัดกรองไปยังสถานสงเคราะห์อื่นทั่วประเทศ รวมทั้งจัดระบบบริการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนเร่งรัดให้เด็กนักเรียนที่ตกค้างการตรวจรักษาจากจักษุแพทย์ให้เข้าถึงบริการมากขึ้น

ทั้งนี้ สปสช.อยากให้เด็กไทยทุกคนได้รับบริการคัดกรองและเข้าถึงแว่นตามากขึ้น เพื่อให้สายตาเด็กที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข ซึ่งจะมีส่วนช่วยการพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กไทย” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว  

ด้าน นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม กล่าวว่า โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมอนามัย กรมการแพทย์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สปสช. สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันสิทธิประโยชน์ทางด้านสายตาในเด็กอายุ 3-12 ปีทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมายังมีเด็กไทยที่ขาดโอกาสเข้าบริการในระบบปกติ หากมีการต่อยอดโครงการนี้ก็จะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการนี้ได้มากขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดี ทั้งในด้านการศึกษา บุคลิกภาพ ทักษะด้านสังคม ฯลฯ นอกจากนี้ยังจะผลักดันให้เป็นบริการในระบบปกติต่อไป  

“โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์จะพัฒนารูปแบบบริการด้านสายตาให้กับเด็กๆ และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการจัดบริการในพื้นที่อื่นๆ และนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นบริการในระบบปกติต่อไป ” นพ.วรภัทร กล่าว 

2

ด้าน น.ส.วริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี กล่าวว่า บ้านราชาวดีฯ มีเด็กที่อยู่ในอุปการะ จำนวน 540 คน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งมีปัญหาสายตา แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดนี้ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแก้ไขปัญหาสายตาให้กับเด็กได้ แต่ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีนี้ได้จัดสิทธิประโยชน์บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ จึงได้หารือไปยัง สปสช. เพื่อช่วยดูแลให้เด็กๆ เข้าถึงบริการและได้รับการแก้ไขปัญหาสายตา ซึ่ง สปสช. ได้ประสานกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ลงมาช่วยตรวจสายตาและตัดแว่นสายตาให้กับเด็กๆ ที่นี่ 

“ต้องขอบคุณ สปสช. และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ที่ทำให้เด็กๆ ที่นี้ได้รับการดูแลสายตา เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่นำจักษุแพทย์ เครื่องมือตรวจวัดสายตา และยาต่างๆ มาดูแลสายตาเด็กที่นี่” ผู้ปกครองบ้านราชาวดีฯ กล่าว