ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. ร่วมรณรงค์ “วันแม่แห่งชาติ” ส่งมอบ “สิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ให้กับคุณแม่ทุกวัย ชวนเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง เพื่อดูแลให้มีสุขภาพที่ดี  


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 ส.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็น “วันแม่แห่งชาติ” สปสช. ตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ดีของมารดา จึงขอร่วมรณรงค์ให้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สิทธิประโยชน์ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ บัตรทอง เพื่อดูแลให้มีสุขภาพที่ดี 

1

อย่างไรก็ดี สิทธิประโยชน์บริการเริ่มตั้งแต่การดูแลคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ซึ่ง สปสช.ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกสิทธิการรักษา จากการฝากครรภ์คุณภาพจาก 5 ครั้ง เป็นไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล โดยในการฝากครรภ์จะได้รับการดูแลตั้งแต่ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง ตรวจครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์ ตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมียและดาวน์ ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจช่องปากและฟัน ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ำลาย ประเมินสุขภาพจิต ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสมุดบันทึกสุขภาพ และในปีนี้ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองซิฟิลิสและธาลัสซีเมียในสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์

ขณะเดียวกัน สปสช. ยังได้จัดสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลลูกน้อยที่เกิดมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้คุณแม่ในการดูแลลูกน้อยให้รับบริการสุขภาพอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนพื้นฐาน อาทิ วัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่ และไข้สมองอักเสบเจอี การตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อเอชไอวี ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก เป็นต้น

3

นพ.จเด็จ กล่าวว่า นอกจากสิทธิประโยชน์เพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว สปสช. ยังได้จัดสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคที่พบผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหาสาธารณสุขสตรีไทย เพื่อให้คุณแม่ได้รับบริการคัดกรองและได้เข้าการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี ด้วยวิธี HPV DNA Test ที่เป็นสิทธิประโยชน์การคัดกรองที่แม่นยำเพื่อทดแทนวิธีแปปสเมียร์ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง และบริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เป็นต้น 

“สปสช. ขอร่วมรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพราะแม่เป็นคนสำคัญของครอบครัว เป็นคนสำคัญที่สุดของลูกๆ ทุกคน เป็นคนที่เลี้ยงดูฟูมฟักให้ลูกเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพื่อให้แม่ทุกคนมีสุขภาพที่ดี สปสช. จึงขอส่งมอบสิทธิประโยชน์สร้างสุขภาพที่ดีให้กับแม่ทุกคน” นพ.จเด็จ กล่าว 

ทั้งนี้ ประชาชนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเช็คสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จะได้รับจาก สปสช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งตามช่วงกลุ่มวัย โดยสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่แอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏชื่อ นามสกุล และสิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละคน ให้คลิกที่แบนเนอร์บริการสร้างเสริมสุขภาพ จะปรากฏรายการสิทธิประโยชน์ที่ได้รับฟรี 

จากนั้นคลิกเลือกบริการที่ต้องการ สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ กทม. สามารถจองคิวไปใช้บริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลได้ แต่สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ไปใช้บริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (แนะนำให้โทร.สอบถามสถานพยาบาลก่อนไปใช้บริการ)

2