ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้า พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ ขณะนี้ขั้นตอนการแปรญัตติมีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน หากเสร็จสิ้น เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป พร้อมแจงช่อดอกกัญชาไม่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ มีประกาศกรมอนามัยควบคุม ยืนยันเจตนารมณ์ใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้า พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติกฎหมายซึ่งคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน ผู้แทนราษฎร นักวิชาการ องค์กรอิสระและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน หากเสร็จสิ้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป โดยจะต้องผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร คาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีความครอบคลุมและนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี ส่วนการปรับปรุงประกาศเพิ่มเติมเรื่องช่อดอกกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศการห้ามใช้ช่อดอกในการประกอบอาหารมาก่อนที่กัญชาจะถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ดังนั้น การนำช่อดอกมาประกอบเป็นอาหารและจำหน่าย รวมถึงการสูบ เสพในที่สาธารณะไม่สามารถทำได้ ซึ่งผู้ที่กระทำจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี มีความผิดทางกฎหมายโทษทั้งจำและปรับ 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าใช้เพื่อสุขภาพเท่านั้น