ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปัจจุบันได้ยกระดับศูนย์บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยพบแพทย์ผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

ทุกวันนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล ผ่าน Line OA @rrphospital พัฒนาโดยทีมงาน Dietz.asia โดยให้บริการผู้ป่วยใน 5 เขตของ กทม. ได้แก่ ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม ภาษีเจริญ และตลิ่งชัน

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา เช่น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ประกันสังคม ข้าราชการ หรือ ชำระเงินเอง

จนถึงขณะนี้ หลังจากเปิดดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ มีผู้ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เกือบ 1,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 60 คนต่อแพทย์ 1 ท่าน ใกล้เคียงกับการออกตรวจของแพทย์ปกติที่อยู่ที่ 80 คนต่อวัน

นั่นสะท้อนว่า ระบบการแพทย์ทางไกล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนไข้ ลดเวลารอคอย ไม่ต้องหยุดงานเพื่อเดินทางมาโรงพยาบาลได้จริง

นอกจากนี้ ยังลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เข็นรถ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ พยาบาลจัดคิวคนไข้ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร หรือ ลดการก่อสร้างขยายพื้นที่ ฯลฯ ได้อีกด้วย

ขณะนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อยู่ระหว่างการเตรียมการเชื่อมโยงกับระบบ API ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิการรักษา การออก Authen รวมถึงการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim ซึ่งจะเป็น Sandbox และเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลแห่งอื่นดำเนินการ

ผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการ สามารถแอดไลน์ @rrphospital และกดปุ่มคนไข้ทั่วไป (OPD Telemedicine) ก็จะพร้อมเข้าใช้งาน โดยจะมีการลงทะเบียน ยืนยันตัวตน กรอกอาการที่ต้องการพบแพทย์ ตรวจสอบสิทธิการรักษา การคัดกรองโดยพยาบาล การนัดหมายแพทย์ พบแพทย์ออนไลน์ จัดส่งยา (ถ้ามี) พร้อมใบรับรองแพทย์ ให้ถึงบ้าน ด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

ผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการสามารถแอดไลน์ Line OA @rrphospital ได้ทุกวัน 8.00 น. - 18.00 น. หรือ ติดต่อที่เฟซบุคเพจ https://web.facebook.com/Rachapiphat