ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดลงนาม และ Dietz.asia ร่วมลงนามโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง-เชื่อมต่อโรงพยาบาลชุมชน ผ่าน Telemedicine นำร่องโรคระบบประสาทและสมอง-โรคไต-กายภาพบำบัด ช่วยผู้ป่วยให้เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้สะดวก-รวดเร็ว-มีประสิทธิภาพ


นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด บรรลุข้อตกลงในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ทางไกล (NCDs Telemedicine) โดยมีผู้แทนจากบริษัท โรชไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน 

สำหรับ ระบบการแพทย์ทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น จากเดิมที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมาพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ใช้ระยะเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมาก ทำให้ผู้ป่วยหลายรายประสบปัญหาไม่สามารถติดตามอาการได้ตามที่แพทย์ได้นัดหมายไว้ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้

นอกจากนี้ ระบบการแพทย์ทางไกลจากไดเอทซ์ดังกล่าว นำร่องโรคระบบประสาทและสมอง โรคไต และ กายภาพบำบัด ก่อนขยายบริการยังโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อไป เป็นการใช้งานระหว่างแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถติดตามการรักษาได้โดยการเข้ามาใช้บริการระบบการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine ณ โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน โดยแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ได้พบแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดผ่านระบบการแพทย์ทางไกลในระบบแชท และ วีดีโอคอล

อย่างไรก็ดี ข้อมูลในระบบการแพทย์ทางไกลสามารถเชื่อมโยงทั้งจากแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชน และ แพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เช่น ข้อมูลสิทธิการรักษา ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลการจ่ายยา ข้อมูลแบบประเมินก่อนการพบแพทย์ เช่น โรคพาคินสัน เป็นต้น ลดภาระงานของบุคลากรในการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทุกสิทธิการรักษา ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ยังได้ดำเนินการร่วมประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อีกด้วย

ทั้งนี้ ยังมีเป้าหมายการดำเนินการจะให้ครบ 19 อำเภอ เช่น โรงพยาบาลโพนทอง โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลเมืองสรวง โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โรงพยาบาลหนองฮี โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ฯลฯ ครอบคลุมประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า 1.3 ล้านคน