ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภา เตือนหมอฟันจบใหม่ เสี่ยงติดคุก-ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากยินยอมให้ผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาล ยืมชื่อไป “แขวนป้าย” ประจำคลินิกทันตกรรม


ทันตแพทยสภา (Thai Dental Council) เผยแพร่บทความ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565 เรื่อง แขวนป้าย โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตอบข้อถามเรื่อง หากมีคนมาชวนให้ทันตแพทย์จบใหม่มาเป็น “ผู้ดำเนินการคลินิกทันตกรรม” และมีค่าตอบแทนให้ควรทำอย่างไร

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อธิบายว่า โดยหลักแล้ว การเปิดคลินิกทันตกรรมจะต้องมี 2 คน คือ คนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ลงทุนในคลินิก (เรียกว่าผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล) อีกคนคือคนที่ดูแลจัดการในคลินิก (เรียกว่า ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล)

สำหรับคนแรกที่เป็น ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นคนทั่วๆ ไปได้ หรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ส่วน ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล กฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเท่านั้น เพราะมีหน้าที่ที่จะควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในคลินิก

“คลินิกที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเป็นทั้งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ก็ทำได้ คือลงทุนเอง ขอเปิดคลินิกเอง และดูแลจัดการในคลินิกด้วยตนเอง” คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ระบุ

เพจทันตแพทยสภา ชี้แจงอีกว่า ในสภาพสังคมปัจจุบันที่รูปแบบการเปิดคลินิกทันตกรรม จะมีนักลงทุนหรือบริษัทมาเปิดคลินิกคือเป็น “ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล” และจัดหาทันตแพทย์เข้ามาทำงานให้บริการทันตกรรมในคลินิก โดยต้องมีน้องทันตแพทย์ที่ทำงานอยู่ในคลินิกนั้นๆ คนใดคนหนึ่งรับเป็น “ผู้ดำเนินการคลินิก” ซึ่งก็จะตามมาด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายที่สำคัญคือ การควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพ

ทั้งนี้ สามารถพูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าผู้ดำเนินการคลินิกให้คนที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาทำฟันให้คนไข้ ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นไปตาม ... สถานพยาบาล และหากมีคดีจรรยาบรรณเข้ามาในทันตแพทยสภา ก็จะมีความผิดตาม ...วิชาชีพทันตกรรม อาจถูกลงโทษให้พักใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้

“เห็นได้ว่ากฎหมายระบุโทษไว้สูง ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าน้องทันตแพทย์ไม่ได้ทำงานในคลินิกนั้นๆเลย ไม่เคยเข้าไปดูแลจัดการในคลินิกแต่อย่างใด เพียงแต่ยินยอมให้เจ้าของคลินิกเอาชื่อไป “แขวนป้าย” ใช้เป็นผู้ดำเนินการคลินิก เพราะไว้ใจเจ้าของคลินิก แต่น้องทันตแพทย์จะไม่มีทางรู้เลยว่า จะมีคนที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาให้บริการทันตกรรมในคลินิกหรือไม่ ซึ่งหากเกิดเรื่องขึ้นแล้วในทางกฎหมายน้องทันตแพทย์ที่แขวนป้ายก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายไปด้วย” ทันตแพทยสภา ระบุ