ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศบค.เห็นชอบแบ่งโซนพื้นที่ควบคุมโรคโควิด-19 สีเขียว-สีฟ้า-สีเหลือง ส่วนการผ่อนคลายให้เปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้าและพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้


เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 8/2565 สำหรับที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยมีการปรับลดพื้นที่สีหรือแบ่งโซนในการควบคุมโรคโควิด-19 เหลือเพียงสีเขียว สีฟ้า และ สีเหลือง และผ่อนสถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน 

ทั้งนี้ประกอบด้วย 1. การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0 จังหวัด  
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด - พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือ) 46 จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด
พื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด

2. การผ่อนคลายมาตรการ โดยอนุญาตให้สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 2565 โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. และห้ามบุคคลที่ยังไม่รับวัคซีน-ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้าใช้บริการ บริการ รวมถึงแนะนำให้ประชากรกลุ่ม 608 หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ ทั้งนี้ การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด-กทม. แล้วแต่กรณี

3. คงมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. และจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Settingด้าน พล.อ.ประยุทธ์ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการตรวจติดตามดูแลกลุ่มเด็กนักเรียน-นักศึกษาซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดเทอมแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และกลุ่มสถานบริการบันเทิงต่างๆ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและเศรษฐกิจตามมาภายหลังอีก