ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ ออกแนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุง สำหรับแพทย์-บุคลากรสาธารณสุข กรณีติดเชื้อโควิด-19 ปรับจำนวนวัน Self-quarantine สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง-ปรับตารางการให้ยาต้านไวรัสผู้ป่วยกลุ่ม 3


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ (คณะกรรมการกำกับดูแลรักษาโควิด-19) และผู้แทนทีมแพทย์ที่ปฏิบัติหน้างานในการดแลรักษาผู้ป่วยโควิด ได้จัดทำและปรับปรุง แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ตามข้อมูลวิชาการในประเทศ และต่างประเทศ โดยล่าสุด ได้มีการปรับปรุง ณ วันที่ 18 พ.ค. 2565 

สำหรับแนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 1. ปรับจำนวนวัน Self-quarantine ในกลุ่มเสี่ยงสูง ตามประกาศกรมควบคุมโรค 5+5 วัน และ 2. ปรับตารางการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยกลุ่มที่ 3

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่