ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ. เผย สำนักงบประมาณอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด ต.ค.-ธ.ค. 2564 แล้ว โดยเป็นงบกลางจำนวน 7,777 ล้านบาท กำลังเร่งจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า รอบ ม.ค.-มี.ค. 2565 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในพื้นที่


นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เปิดเผยถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด-19 ในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564 ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 อนุมัติงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 ช่วงเดือนต.ค. - ธ.ค. 2564 รวมถึงงบฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล งบยารักษา และงบค่ารักษาคนไร้สิทธิ์ 

ทั้งนี้ สธ. ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณแล้ว และมีการติดตามสอบถามเป็นระยะ ล่าสุดได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณแล้วว่า ได้พิจารณาและอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 7,777 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า 

อย่างไรก็ดี ส่วนงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและงบฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ของช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 อยู่ระหว่างให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานส่งส่วนกลางเพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณในงวดต่อไป ยืนยันว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะได้เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าฉีดวัคซีนนอกสถานที่อย่างแน่นอน 

“เพียงแต่ต้องรอการอนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนงบประมาณ ซึ่งได้สื่อสารกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้ทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัด และเมื่อได้รับการจัดสรรงบแล้วให้เร่งเบิกจ่ายให้บุคลากรต่อไป” นพ.ธงชัย กล่าว