ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิต ชี้ ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เป็นระยะ  ห่วงประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงช่องทางความช่วยเหลือด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงหวังเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น


พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 ว่า จากเหตุการณ์ผู้อ้างตนเป็นเจ้าสำนักพระบิดา ถ่ายทอดความเชื่อในการกินอยู่กับสิ่งปฏิกูล จนนำไปสู่การร้องเรียน และมีการสำรวจจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในช่วงที่ผ่านมา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มอบหมายให้ทีมงาน สธ. ลงตรวจสอบและให้ข้อมูลการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการปกป้องคุ้มครองผู้หลงเชื่อจากปัญหาสุขภาพและการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม รูปแบบความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพบได้ในบางกลุ่มบุคคลเป็นระยะๆ มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความทุกข์ ขาดความหวังหรือพลังใจในการจัดการปัญหาชีวิต หรืออยู่ในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความสับสน 

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะถิ่น ซึ่งอาจมีมิติของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งยังอาจได้รับอิทธิพลจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนรอบข้าง ทำให้เกิดความเชื่อที่ฝังรากลึกและขยายวงกว้างขึ้นได้ 

ทั้งนี้ เป็นบทบาทสำคัญที่ทีมกรมสุขภาพจิตต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น ให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประเมินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพราะผู้เกี่ยวข้องบางส่วนอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ยังไม่ได้รับการประเมินและดูแลรักษา เป็นโอกาสในการดูแลและช่วยให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าถึงการดูแลรักษาต่อไป
 
พญ.อัมพร กล่าวว่า ประชาชนที่ได้รับทราบข่าว อาจมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไป หากเกิดความรู้สึกด้านลบ แนะนำให้ลดการเสพสื่อที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในสังคมเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพกายและใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลด้านจิตใจใกล้บ้าน สามารถติดต่อสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่าน Line ID: @DMHConnec