1,000 วันแรก ช่วงเวลามหัศจรรย์ที่สุดของมนุษย์

thumbnail

1,000 วันแรก สำคัญเพียงใดและมหัศจรรย์อย่างไร !!? ชวนฟังคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ สอน.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน” จนเกิดรูปธรรม สร้างการเข้าถึงบริการอนามัยแม่และเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมวัยเต็มศักยภาพ