สธ.ขยายออก ‘ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล’ สำหรับ ‘คลินิก-ร้านยา-รพ.เอกชน’ ลงทะเบียนผ่าน ‘หมอพร้อม’ 

thumbnail

สธ. ขยายการออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัล สำหรับคลินิกเวชกรรม-คลินิกทันตกรรม-คลินิกเทคนิคการแพทย์-ร้านยา-โรงพยาบาลเอกชน ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านหมอพร้อม Station ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย-ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงนาม 2 ปี เพิ่มความสะดวกประชาชนขอใบรับรองแบบดิจิทัล


นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2565 ว่า ตามที่ สธ. มีนโยบายพัฒนาระบบหมอพร้อมให้เป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพประชาชนที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐานนั้น ปัจจุบันมีหน่วยบริการสุขภาพอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วกว่า 1.5 หมื่นแห่ง ทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)คลินิก และร้านยา มีประชาชนใช้บริการกว่า 31 ล้านคน 

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา สธ. ได้ใช้ Digital Signature มาตรฐานการออกใบรับรองระดับที่ 3 หรือระดับสูงที่สุด ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยจัดหา License เพื่อใช้ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) ให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อออกเอกสารรับรองทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ใบรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใบรับรองแพทย์สำหรับการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์สำหรับโรคโควิด-19 หลังการรักษาตัวด้วยระบบรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งผู้ป่วยสามารถรับใบรับรองฯ ผ่านหมอพร้อม ทั้ง LINE Official Account และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยไม่ต้องเดินทางมารับที่โรงพยาบาล ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นพ.โสภณ กล่าวว่า สธ. เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา Digital Health Platform ให้รองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งประเทศ จึงได้จัดหา License เพิ่มเติมให้กับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อใช้ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ใบรับรองแพทย์สำหรับตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์กรณีติดเชื้อโควิด-19 ใบรับรองแพทย์สำหรับใบอนุญาตขับรถ ใบแสดงความเห็นแพทย์ ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว หรือแรงงานต่างด้าว ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) และ RT-PCR รวมถึงใบรับรองสุขภาพอื่นๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันนี้ได้เปิดให้หน่วยบริการดังกล่าวสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนผู้ลงนาม เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา และโรงพยาบาลเอกชนที่สนใจ สามารถสมัครใช้งานได้ผ่าน “หมอพร้อม Station” หรือ https://mohpromtstation.moph.go.th/login โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หมอพร้อม https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/

สำหรับการให้บริการแชตบอตของหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 25 เม.ย. 2565 มีการสนทนาทั้งหมด 12 ล้านการสนทนา ให้บริการประชาชนแล้วกว่า 4.2 ล้านคน โดย 5 เรื่องที่ประชาชนใช้บริการสอบถามมากที่สุด ได้แก่ 1. ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1.1 ล้านการสนทนา 2. ใบรับรองฉีดวัคซีน จำนวน 4.5 แสนการสนทนา 3. แบบประเมินสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 3.5 แสนการสนทนา  4. การติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2.4 แสนการสนทนา และ 5. การตรวจโควิด 19 จำนวน 2.2 แสนการสนทนา