‘รพ.สต.’ ตบเท้าบุกทำเนียบ ประกาศจุดยืน หนุน ‘ถ่ายโอนภารกิจ’ ไป อบจ.

thumbnail

บรรยากาศการยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศจุดยืนสนับสนุนถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริการส่งนจังหวัด (อบจ.) เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มี.ค. 2565 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล) โดยผู้แทน รพ.สต. ทั่วประเทศ

สำหรับการยื่นหนังสือดังกล่าว นำโดย นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) นายปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.สุราษฎร์ธานี) ในฐานะผู้แทนนายก อบจ. ทั้ง 49 จังหวัด และตัวแทนบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ


สำหรับสาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว คือขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 ที่เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อเป็นงบประมาณอุดหนุนทั่วไปให้แก่ รพ.สต. ถ่ายโอนจำนวน 3,384 แห่ง บุคลากรสมัครใจ 22,265 คน หลังจากที่สำนักงบประมาณระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับ รพ.สต. ได้เพียง 512 แห่งในปีงบประมาณ 2566 

ขณะเดียวกัน ทั่วประเทศมีการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์จาก รพ.สต. ที่ประสงค์ถ่ายโอนไปยัง อบจ. โดยร่วมกันยืนถือป้ายเพื่อสนับสนุนให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปสู่ อบจ.

ภาพจาก : ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)