ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี แนะนำแนวปฏิบัติตัว เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน