ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยในสถานการณ์ปัจจุบันมีเด็กๆ ติดเชื้อโควิด19 มากขึ้น และมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเนื่องจากบางโรงเรียนได้เริ่มมีการเปิดเรียน และเด็ก 5 – 11 ปีเพิ่งได้รับวัคซีนในการป้องกัน

Info