ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สเตฟาน บานเซล ผู้บริหารสูงสุด บริษัทโมเดอร์นา อิงคก์ เปิดเผยว่า องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี โดยเป็นการฉีดแบบชุด 2 เข็ม ด้วยขนาด 50 ไมโครกรัมต่อเข็ม

อย่างไรก็ดี การที่องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย ได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนโมเดอร์นาในเด็กอายุ 6-11 ปี ถือเป็นก้าวสําคัญสำหรับบริษัทฯ  เนื่องจากเป็นการอนุมัติการใช้วัคซีนโมเดอร์นา ในกลุ่มอายุนี้ เป็นครั้งแรก และขอขอบคุณองค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย สำหรับการทำงานที่ทุ่มเทมาโดยตลอด รวมถึงรัฐบาลออสเตรเลียสำหรับความเชื่อมั่นที่มีมาอย่างต่อเนื่องในวัคซีนแพลตฟอร์ม mRNA

"เราขอขอบคุณสําหรับโอกาสที่ให้วัคซีนโมเดอร์นาในการทำหน้าที่ป้องกันเด็กกลุ่มอายุนี้จากโรคโควิด-19 เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยและสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติที่สุด”

บานเซล กล่าวว่า การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 ของวัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้วัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน ในกลุ่มประชากรเด็ก การศึกษาถูกจำแนกออกเป็น 3 ช่วงกลุ่มอายุ ได้แก่ 6 ปี ถึง < 12 ปี, 2 ปี ถึง < 6 ปี และ 6 เดือน ถึง < 2 ปี         

ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอแก่องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่าการให้วัคซีนโมเดอร์นา ขนาด 50 ไมโครกรัม เป็นวัคซีนชุดหลักจำนวน 2 เข็ม ในเด็กอายุ 6 ปี ถึง < 12 ปี มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ด้อยไปกว่ากลุ่มอายุ 18-25 ปี โดยพบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเด็กจะสูงกว่าในวัยหนุ่มสาว 1.5 เท่า และมีอัตราการตอบสนองอยู่ที่ 99.3% ของกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่เข้าร่วมในการศึกษาได้รับวัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 เข็ม มีความทนต่อยาได้ดี

อนึ่ง วัคซีนโมเดอร์นาได้รับการอนุมัติให้มีการใช้ในประเทศออสเตรเลียทั้งในผู้ใหญ่และวัยรุ่น โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทางองค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต่อมา ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีการขยายการอนุมัติให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโมเดอร์น่า https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Therapeutic-Goods-Administration-of-Australia-Authorizes-Modernas-Covid-19-Vaccine-in-Children-6-11-Years/default.aspx