ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาองค์กรของผู้บริโภค “เปิดรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่ารักษา พร้อมเดินหน้าไกล่เกลี่ยปัญหาผู้บริโภคตามอำนาจที่ พ.ร.บ.จัดตั้ง ให้ไว้


สภาองค์กรของผู้บริโภค (Thailand Consumers Council) พร้อมสมาชิก 247 องค์กรทั่วประเทศ ได้ประกาศจุดยืนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 พร้อมสนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ด้วยการ “เปิดรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษา” กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ถูกหน่วยบริการเรียกเก็บเงิน โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ทันที

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ สธ. มีแนวทางให้ผู้ป่วยโควิด 19 รักษาฟรีตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และต่อมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565 ได้ระงับแนวทางการดังกล่าวออกไป โดยให้กลับมาใช้สิทธิฉุกเฉินในภาวะวิกฤต (UCEP) ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด แต่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ยังพบว่าประชาชนร้องเรียนว่าถูกเรียกเก็บค่าบริการจากสถานพยาบาลอยู่

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ที่มีอำนาจในการรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยปัญหาผู้บริโภค ตามมาตรา 14 จึงขอให้ประชาชนที่ไปรับบริการกรณีโควิด 19 แล้วถูกเรียกเก็บเงิน แจ้งข้อมูลมาได้ที่ สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ผ่านทางอีเมล tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org หรือโทร 081 134 9216 และสามารถกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนปัญหาได้ที่ https://forms.gle/3ybmXvKagseaBvTZ6

น.ส.สารี กล่าวอีกว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 59 ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่กำหนดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ จากหน่วยบริการ หรือหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บ มีสิทธิร้องเรียนได้