ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาหรือยอดดอย ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางขึ้นเขา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามข้อปฏิบัติ “พิชิตเขา เราปลอดภัย” พร้อมทั้งเคารพกฎของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด