ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.จัดหลักสูตรเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจงานคุณภาพเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 Preparation for Coach ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ม.ค. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทำความเข้าใจระบบสุขภาพ Healthcare system”

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 Preparation for Coach เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นที่ปรึกษา Quality coach ของ สรพ. ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการโค้ช การสร้างการเรียนรู้หรือให้คำแนะนำ และความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน HA และเครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน

ทั้งนี้ ภายในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มี รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน HACC และทีมผู้เยี่ยม ที่ปรึกษาคุณภาพ เป็นทีมวิทยาในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจงานคุณภาพ เข้าร่วมการอบรมและเตรียมตัวเข้าเป็น Quality Coach จำนวน 35 คน