ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิจัยจาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย สำรวจความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์เกือบ 3,700 ราย ในออสเตรเลีย และเดนมาร์ก พบว่าหากรัฐไม่ลงทุนด้านการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์อาจเกิดการลาออกครั้งใหญ่ที่จะส่งผลต่อการให้บริการประชาชน