ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันพระบรมราชชนก คว้ารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 64 Thailand Research Expo 2021 พร้อมรับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาอีกเพียบ


งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 64 Thailand Research Expo 2021 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย. 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังงานวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอนาคต” เพื่อแสดงถึงพลังของงานวิจัยที่เป็นกลไกเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
และการวางแผนปฏิบัติทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

ในปีนี้สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับเกียรติบัตร รางวัล Bronze Award ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จากการประกวดผลงานนิทรรศการในผลงาน “ผลการรักษาผิวเปลือกส้มบริเวณต้นขาด้วยสารสกัดตรีกฏุก” นักวิจัย : ดร.ภก.วุฒิชัย วิสุทธิพรต และคณะ วสส.จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศสตร์ 

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้

1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ (ระดับปริญญาตรี) ระดับดีเด่น  มี 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่ เหรียญทอง และเกียรติบัตร คือผลงานเรื่องบอลออโตเมติก ไร้ข้อติด กล้ามเนื้อมือยืดขยาย คลายตัว สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

2. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ (ระดับปริญญาตรี) ระดับดีเด่น มี 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่ เหรียญทอง และเกียรติบัตร คือผลงานเรื่อง สื่อการเรียนรู้ระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยหนังสือเทคโนโลยี มิติเสมือนจริง วพบ.จังหวัดนนทบุรีระดับดีมาก มี 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่ เหรียญทอง และเกียรติบัตร คือผลงานเรื่อง บอลออโตเมติก ไร้ข้อติด กล้ามเนื้อมือยืดขยาย คลายตัวสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

รางวัลเหรียญเงิน 9 เรื่อง ได้แก่

1. ผลงานเรื่องหุ่นจําลองฟังเสียงปอด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

2. ผลงานเรื่อง อุปกรณ์สวนล้างบาดแผล “Dome irrigation” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

3. ผลงานเรื่อง องศาบริหารข้อติด  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

4. ผลงานเรื่อง เครื่องนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าลดความอยาก บุหรี่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

5. ผลงานเรื่อง กระบอกให้อาหารทางสายยาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

6. ผลงานเรื่อง การพัฒนาหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะทางท่อ หลอดลม สําหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี

7. ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

8. ผลงานเรื่อง หุ่นจําลองช่วยสอนการดูดเสมหะในท่อช่วย หายใจทารกแรกเกิด  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

9. ผลงานเรื่อง คิดไบร์ทลดปวดและคลายบวม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

รางวัลเหรียญทองแดง 1เรื่อง คือ ผลงานเรื่องตู้ยา 32 Idea วิทยาลัยพยาบาลพระจอม เกล้า จังหวัดเพชรบุรี