ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ศิริราช ประกาศเปิดจองเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดสเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดซิโนแวคจากศิริราชครบ 2 เข็ม จองผ่านแอปฯ 5-14 พ.ย.นี้


เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปิดจองวันและเวลาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส หรือเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคจากโรงพยาบาลศิริราชครบ 2 เข็มภายในเดือน ก.ค. 2564

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าจองผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ระหว่างวันที่ 5-14 พ.ย. 2564 โดยจะเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย. 2564 และปิดรับจองเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 พ.ย. 2564 หรือเมื่อคิวรับจองเต็ม

ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1. ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้ ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคจากโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น 2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคครบ 2 เข็ม ไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 2564 3. ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดสหรือเข็ม 3

4. ฉีดวัคซีนในวันที่ 18 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00-15.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.) 5. สถานที่ฉีดวัคซีน (1) หอประชุมราชแพทยาลัย หรือ (2) ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีน ณ วันนั้น สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-414-1382 และ 02-414-1384)

6. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (1) บัตรประจำตัวประชาชน (2) ใบรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบหมอพร้อมที่แสดงว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคครบ 2 เข็มไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 2564 โดยเป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคที่โรงพยาบาลศิริราช