‘สกุลดีสหคลินิก’ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตามโครงการ สปสช. ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ 100%

thumbnail

“สกุลดีสหคลินิก” เผยแนวทางฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิตามโครงการของ สปสช. ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100% ชี้ได้ผู้นำชุมชนและ อสส. ช่วยชักชวนประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิก ประกอบกับประชาชนตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ทำให้ประชาชนมารับวัคซีนจำนวนมาก


น.ส.ชิดชบา สายใจ ผู้จัดการสกุลดีสหคลินิก คลินิกคู่สัญญาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงภาพรวมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามโครงการของ สปสช. ในพื้นที่รับผิดชอบในเขตหนองจอกว่า ขณะนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,000 กว่าคน ครอบคลุม 7 กลุ่มเสี่ยงที่ สปสช.กำหนด เช่น ผู้สูงอายุ คนอ้วน หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ฯลฯ ได้ 100% เช่นเดียวกับอีก 3 กลุ่มเสี่ยงใหม่มีการเพิ่มเติมเข้ามาก็มารับการฉีดเรื่อยๆ

น.ส.ชิดชบา กล่าวว่า สาเหตุที่คลินิกฯสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในพื้นที่เพื่อเชิญชวนประชาชนมารับวัคซีน ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนตื่นตัวกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น เมื่อมีผู้มารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลับไปแล้วมีการบอกต่อปากต่อปาก ทำให้มีผู้มารับวัคซีนมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา บางคนมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนแล้วไปฉีดวัคซีนโควิด หรือบางคนฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็กลับมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

“คลินิกเราตั้งอยู่ในเขตหนองจอกซึ่งมีชุมชนอิสลามค่อนข้างมาก เขาก็จะมีหอกระจายข่าวประจำชุมชน และที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆ อยู่แล้ว ทำให้รู้จักกับประธานชุมชนและ อสส. ในพื้นที่ อย่างช่วงนี้มีการระบาดของโควิด-19 ทางคลินิกได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกโครงการที่ชุมชนจัดขึ้น เข้าไปช่วยทำ Home Isolation, Community Isolation งานไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเราก็ทำหมด ไม่ปฏิเสธ ทำให้ชุมชนเกิดความศรัทธา พอคลินิกต้องการประชาสัมพันธ์หรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี” น.ส.ชิดชบา กล่าว

นอกจากการทำงานร่วมกับชุมชนแล้ว สกุลดีสหคลินิกยังใช้วิธีให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการที่คลินิก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับยา ให้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และเชิญชวนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนกันทุกคน

 

น.ส.ชิดชบา กล่าวอีกว่า ล่าสุดที่ สปสช.ขยายกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนเพิ่ม ก็มีประชาชนเข้ามารับบริการมากขึ้น บางคนจองผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง บางคนก็ทราบจากผู้นำชุมชน ซึ่งตอนนี้ถ้ามีคนแสดงความต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทางคลินิกก็จะฉีดให้หมด แต่ส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดหมดแล้ว เวลาชวนผู้รับรับบริการมาฉีดวัคซีนทุกคนก็จะตอบว่าฉีดแล้วทั้งนั้น

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม ที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)  และ 7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

และประชาชนอีก 3 กลุ่มที่ สปสช.ขยายเพิ่ม ได้แก่ 1.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 2.กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด และ 3.กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้โดยตรง รวมถึงโรงพยาบาลตามสิทธิหรือโรงพยาบาลที่ท่านไปรับบริการเป็นประจำ โดยอาจโทรสอบถามก่อนว่ามีวัคซีนหรือไม่ ถ้ามีก็จะได้ทำการนัดหมายจองคิวล่วงหน้าแล้วเข้าไปฉีดได้เลย เพื่อไม่ให้ไปแออัดในโรงพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330